Rapid CDV / CAV Ag Test Kit(RC1108DD)
Description : Detection of Distemper antigen/Canine adenovirus antigen

Specimen :
CDV - canine conjunctiva
CAV - Nasal Fluid

Cat.No : RG1108DD

Test Procedure

Reviewed Papers and Results